Lưu trữ thẻ: Nhà hàng phú quý

Khoai Tây Chiên

Liên hệ đặt bàn Địa chỉ: Cổng chính Flamingo Đại Lải – Ngọc Thanh – Phúc

Giá niêm yết: 45.000 Đ
Khoai Lang Chiên

Địa chỉ: Cổng chính Flamingo Đại Lải – Ngọc Thanh – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Giá niêm yết: 45.000 đ
Ngô Chiên

Liên hệ đặt bàn Địa chỉ: Cổng chính Flamingo Đại Lải – Ngọc Thanh –

Giá niêm yết: 45.000 đ