Lưu trữ thẻ: Nhà hàng đại lải

Ngô Chiên

Liên hệ đặt bàn Địa chỉ: Cổng chính Flamingo Đại Lải – Ngọc Thanh –

Giá niêm yết: 45.000 đ