Lưu trữ thẻ: khoai tây chiên

Khoai Tây Chiên

Liên hệ đặt bàn Địa chỉ: Cổng chính Flamingo Đại Lải – Ngọc Thanh – Phúc

Giá niêm yết: 45.000 Đ